Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/slaviaic/public_html/hockey.bg/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/slaviaic/public_html/hockey.bg/wp-includes/plugin.php on line 600
БФХЛ правила и процедури COVID-19 сезон 2020-2021 - Българска Федерация по Хокей на Лед
Последни новини
Начало / Новини / Детскоюношески хокей / БФХЛ правила и процедури COVID-19 сезон 2020-2021

БФХЛ правила и процедури COVID-19 сезон 2020-2021

Правила

за прилагане на въведените противоепидемични мерки при провеждане на тренировъчния и състезателен процес в спорта «Хокей на лед»

БФХЛ-Правила-и-процедура-COVID19-от-02.12.2020

На основание Заповед № РД-09-1156/14.10.2020г. и Приложение № 3 към заповедта – Указания за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти, следва при провеждане на колективни спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито, да се спазват всички въведени противоепедимични мерки.

 

В контекста на гореизложеното, Българска федерация по хокей на лед определя и въвежда следните Правила за прилагане на въведените противоепидемични мерки при провеждане на тренировъчния и състезателен процес в спорта Хокей на лед:

 1. Всички спортни мероприятия с тренировъчен характер на закрито за всички възрастови групи се провеждат без публика.
 2. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5., при заетост на местата не повече от 50%, съгласно Указанията за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения – Приложение №3 към заповед № РД-09-1156/14.10.2020г. , като се спазват всички противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването.

 

С настоящия документ се регламентират следните правила и задължения:

Раздел I – Задължения на спортните клубове по хокей на лед – членове на БФХЛ;

Раздел II – Задължения на хокеисти, треньори и медицински лица по време на мачове, тренировки и други спортни прояви;

Раздел III – Задължения на длъжностните лица на клубовете по хокей на лед;

Раздел IV – Публика при провеждане на спортни състезания/мачове. Задължения на клуба-домакин;

Раздел V – Медицински мерки за осигуряване безопасността на участниците в състезателния процес в спорта “Хокей на лед”;

Раздел VI – Процедура при положителен реултат за COVID-19

 

С настоящия документ се въвеждат следните oбразци на декларации:

Образец 1 – Декларация за информирано съгласие от родител/настойник;

Образец 2 – Декларация за информирано съгласие от пълнолетен състезател по хокей на лед;

Образец 3 – Декларация oт лицензиран клуб по хокей на лед, за предстоящ мач;

Образец 4 – Декларация от треньорски кадър/ съдия/ отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки/ представители на БФХЛ/ медицински лица/ длъжностни лица

 

 

Раздел I

Задължения на спортните клубове по хокей на лед – членове на БФХЛ

 

Спортните клубове по хокей на лед – членове на БФХЛ, се задължават да спазват следните противоепидемични правила:

 1. Да поставят на видно място информационни табели, които информират хокеистите и треньорите за настоящите правила;
 2. Да провеждат задължителен филтър на входа, като на всички да се измерва телесната температура и да не се допускат лица с повишена температура;
 3. Да следят стриктно, хокеистите, треньорите и длъжностните лица при влизане на ледената пързалка и съблекалня, да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, като същите да бъдат осигурени на входните врати;
 4. В тренировъчната зала се допуска по 1 човек на 4 кв.м. площ;
 5. Да създадат организация в съблекалните да не се позволява използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго, да се ограничи броят на хокеистите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;
 6. Да изискват от хокеистите да използват само лични хавлиени кърпи;
 7. Да осигурят дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция;
 8. Да осигурят максималната хигиена чрез редовно почистване минимум 4 пъти дневно, извършване на влажно почистване и дезинфекция на под и повърхности, в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат;
 9. Да се провежда инструктаж за следене проявата на симптоми от хокеистите, треньорите и длъжностните лица;
 10. Всеки клуб по хокей на лед – наемател на спортен обект да определи длъжностно лице, което да отговаря за изпълнението и спазването на правилата;
 11. Да се следи за осигуряване на естествена вентилация на ледените пързалки по време на тренировки/състезания;
 12. Всеки клуб следва да осигурява на длъжностните си лица работен пакет, включващ дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице.
 13. По време на тренировки и по време на мачове, на ледените пързалки не се допускат други лица освен: хокеисти, треньори, длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката на спортистите и медицински лица в случай на необходимост.
 14. По време на тренировки се допуска, спортисти под 18-годишна възраст, да бъдат придружавани само от един придружител.
 15. Всеки клуб лицензиран член на БФХЛ трябва да определи Длъжностно лице – Отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки, като изпрати на БФХЛ името и контактите на определения отговорник най-късно 2 дни преди началото на срещата. Отговорникът е длъжен да следи заедно с представител на БФХЛ за спазването на всички мерки и отговаря от името на клубa за изпълнението им. Отговорникът е длъжен да изисква спазването на предвидените в тези Правила мерки и да отстранява от залата всяко лице, което отказва да ги спазва.
 16. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на всеки клуб – домакин на ДП, събира подписани декларации за информирано съгласие преди всяка среща, според възрастовата категория.
 • Образец 1 – Декларация за информирано съгласие от родител/настойник
 • Образец 2 – Декларация за информирано съгласие от пълнолетен състезател по хокей на лед
 • Образец 3 – Декларация oт лицензиран клуб по хокей на лед, за предстоящ мач
 • Образец 4 – Декларация от треньорски кадър/ съдия/ отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки/ представители на БФХЛ/ медицински лица/ длъжностни лица
 1. За всички лица до 18 години, Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки събира подписани декларации Образец 1, Образец 3 и Образец 4 (за треньорски кадър/ отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки/ длъжностни лица на клуба).
 2. За мъже/жени навършили 18г., Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки събира подписани декларации Образец 2, Образец 3 и и Образец 4 (за треньорски кадър/ отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки/ длъжностни лица на клуба).
 3. Съдии, медицински лица и представители на БФХЛ предоставят на Отговорника по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на клуба – домакин на ДП, подписана декларация Образец 4 към документацията за съответната среща.
 4. Подписаните декларации се представят за проверка на представител на БФХЛ преди всяка среща от ДП. Всички декларации се съхраняват от клуба – домакин на ДП към документацията за всеки мач от ДП за срок от два месеца от датата на провеждане. Всеки клуб е длъжен да предоставя декларациите на БФХЛ при поискване. След изтичането на срока от два месеца декларациите се унищожават.
 5. Клубовете – членове на БФХЛ са длъжни да извършват PCR-тест на своите отбори, участници в Държавните първенства по хокей на лед от всички възрастови групи, вкл. треньори, длъжностни лица и други лица участващи директно или индиректно в тренировъчния и състезателен процес) за наличие на COVID-19 ежемесечно до 3-то число на текущия месец до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка. През цялото време здравословното състояние на спортистите се следи от клубния лекар, като информацията се отразява към медицинската документация за всяко лице.
 6. Във връзка със задължението на БФХЛ да води непубличен регистър на случаите на COVID-19, всеки клуб – член на БФХЛ е длъжен да уведоми незабавно ръководството на федерацията за всеки положителен резултат от извършен PCR-тест на състезател или член на екипа на негов отбор независимо от възрастовата група, както и за последващото развитие на случая, подробно описано по-долу в Раздел VI Процедура при положителен реултат за COVID-19.

 

Раздел II

Задължения на хокеисти, треньори и медицински лица по време на мачове, тренировки и други спортни прояви

 

Хокеистите, треньорите и медицинските лица  се задължават да спазват следните противоепидемични правила по време на мачове, тренировки и други спортни прояви:

 1. Забранява се ръкостисткане между състезателите и ръкостискане между съдиите. Разрешава се поздрав „Юмрук в юмрук“ („Ръкавица в ръкавица“);
 2. Когато отборите са в съблекални в различни коридори, отбор от коридор „А“ ползва пейка „А“. Отбор от коридор „Б“ ползва далечната пейка „Б“;
 3. Когато отборите са в един коридор, отборът с по-близката на входа съблекалня отива на далечната пейка „Б“. Отборът от по-далечната съблекалня отива до по-близката пейка „А“;
 4. Състезателите трябва да избягват словесен контакт, ненужни спречквания, диалози със съдиите и се задължават да спазват максимално широка дистанция на пейката;
 5. При наличие на позитивен PCR-тест или заболял играч, следва незабавно да се уведоми спортния клуб/БФХЛ за своевременно карантиниране и отлагане на мачове.
 6. Да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки на ледените пързалки;
 7. Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура следва да не посещават пързалките;
 8. Да извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане на пързалката;
 9. Задължително да носят собствена кърпа, която използват в залата;
 10. Да изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
 11. Да почистват контактните повърхности след като са ги употребили, като използват осигурените за целта дезинфектанти;
 12. Да  тренират с чиста спортна екипировка, предназначена само за целите на тренировката / състезанието;
 13. Да се избягва докосването на очите, устата и носа;
 14. Да се избягва директен контакт със секрети или пръски, отделени при кихане и кашлица.

 

Раздел III

Задължения на длъжностните лица на клубовете по хокей на лед;

 

Длъжностните лица на клубовете по хокей на лед се задължават да спазват следните противоепидемични правила:

 1. Да поддържат винаги безопасно разстояние от 1,5 м между колеги и разстояние за хокеистите (по възможност);
 2. При кихане и кашляне, в случай че не може да се използва салфетка, да се използва сгъвката на лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага да се изхвърля на обезопасено място;
 3. Да  мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги да се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;
 4. Да почистват контактните повърхности след употреба с наличните дезинфектанти;
 5. Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки 2 часа;
 6. Офис оборудване, мишки, клавиатури, и други които се ползват от длъжностните лица, да се дезинфекцират периодично и задължително при тяхната смяна;
 7. Длъжностни лица, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;
 8. Длъжностните лица следва да се свързват с личните си лекари, при наличие на симптоми;
 9. Длъжностните лица трябва да  си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.

 

Раздел IV

Публика при провеждане на спортни състезания/мачове. Задължения на клуба-домакин;

 

Публика при провеждане на спортни състезания/мачове. Задължения на клуба-домакин:

 1. При провеждане на спортни състезания/мачове на закрито се допуска публика, при настаняване на публиката/зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5м., при заетост на местата не повече от 50%;
 2. Допускат се представители на медиите при осигуряване на дистанция минимум 1,5м. между журналистите. Настаняването на журналистите да се организира така, че да няма пряк контакт между журналисти и хокеисти, като се осигурява дистанция от минимум 3 метра между журналисти и хокеисти;
 3. При провеждане на мачове, клубът-домакин трябва да създаде следната организация:
  1. Да не допуска струпване на публика на входа на залата, вкл. и при закупуване на билети, като следи да се спазва дистанция от минимум 1,5 метра;
  2. При влизане в сградата на спортното съоръжение:
   1. на пързалка „Славия“, поради невъзможност да се обсобят два различни входа – Вход 1 за Група 1, включваща: хокеисти, треньори, длъжностни и медицински лица и представители на спортна група на СДВР и Вход 2 (различен от Вход 1) за Група 2, включваща публика и медии, първо влиза Група 1 и след дезинфекция на входа, влиза Група 2;
   2. на пързалка „Зимен дворец“ , поради наличие на два входа, Група 1 влиза от Вход 1. Група 2 влиза от Вход 2.
  3. При излизане от сградата на спортното съоръжение:
   1. на пързалка „Славия“, поради невъзможност да се обсобят два различни изхода – Изход 1 за Група 1, включваща: хокеисти, треньори, длъжностни и медицински лица и представители на спортна група на СДВР и Изход 2 (различен от Изход 1) за Група 2, включваща публика и медии, първо излиза Група 1 и след 10 минути, излиза Група 2;
   2. на пързалка „Зимен дворец“ , поради наличие на два изхода, Група 1 излиза от Изход 1. Група 2 излиза от Изход 2.
  4. Клубът-домакин трябва да осигури длъжностни лица, които следят прилагането/спазването на противоепидемичните мерки;
  5. Длъжностните лица провеждат задължителен филтър на входа, като на всички се измерва телесната температура, не се допускат лица с повишена температура, не се допускат в залата зрители с явни симптоми на настинка, хрема, кашлица;
  6. Всички лица от публиката при влизането в залата, по време на престоя им и до момента на напускане на сградата на залата, нямат право да свалят защитните си маски или другите средства, покриващи носа и устата;
  7. При провеждане на мачове, клубът-домакин трябва да създаде следната организация:
  8. Длъжностните лица да не допускат използването от публиката на тромби, музикални инструменти и други устройства със звуков ефект, чиято употреба изисква сваляне на предпазната маска на публиката;
  9. Длъжностните лица да не допускат хореография от зрителите, свързана с препредаване на знамена, плакати или други предмети от човек на човек
  10. Длъжностните лица да не допускат консумация на храни и напитки от публиката за целия престой в сградата на залата;
  11. Длъжностните лица да не допускат струпване на публика до пързалката и контролираната свободна зона около пързалката;
  12. Не се допуска достъп на публика до хокеистите, треньорите, длъжностни, медицински и официални лица по никакъв повод, вкл. за автографи, снимки и др.;
  13. След края на мача, длъжностните лица следва да осигурят максимално бързо напускане от страна на публиката, без допускане на струпване на хора на изходите и при спазване на противоепидемичните мерки по реда описан по-горе в т.3;
  14. Длъжностните лица, които следят за спазването на противоепидемичните правила трябва задължително да бъдат снабдени от клуба-домакин с предпазна маска, шлем и ръкавици;
  15. Въвежда се еднопосочно движение на трибуните и коридорите. Поставят се табели, указващи посоката на движение на зрителите;
  16. Обособяват се тоалетни само за зрители – различни от тези които ползват лицата от Група 1 по т.3 по-горе. В тоалетните се извършва дезинфекция на всеки 45 минути по утвърден график и с препарати, утвърдени от здравните власти;
  17. При невъзможност да бъдат осигурени отделни тоалетни за публиката в залата е допустимо осигуряване на химически тоалетни, поставени на подходящо място до спортното съоръжение;
  18. Извършва се дезинфекция на трибуните /местата за сядане на зрителите преди и след всяка среща/мач, като се използват само методи и препарати за дезинфекция, отговарящи на изискванията на здравните власти.

 

Раздел V

Медицински мерки за осигуряване безопасността на участниците в състезателния процес в спорта “Хокей на лед”

 

 1. Преди всеки мач, лекар извършва медицински преглед на състезатели, съдии и треньори чрез измерване на телесна температура;
 2. Лекарят проверява за наличие на симптоми за остра респираторна инфекция (кашлица, зачервено гърло, хрема, мускулни болки, отпадналост и др.)
 3. Преди всеки мач, лекар гарантира, че състезателите, които участват са здрави и няма опастност да заразят други лица с COVID-19.
 4. При съмнения за наличие на COVID-19, лекарят предприема следните действия:
 • Извършва оценка на риска, вкл. наличие на клинични симптоми, оценка на вероятността за наличие на COVID-19. Оценката трябва да се базира на актуална дефиниция за случай и следва да представлява бърза преценка на риска от заразяване (базирана на признаци, симптоми и процедури, които биха довели до излагане на дихателни капчици и аерозоли).
 • Изолира или най-малко изолира/отделя от останалите лица, съмнителните случаи за COVID-19.
 • Свързва се с РЗИ за докладване на случая, да организират транспорта на заразеното лице до болнично заведение с инфекциозна структура чрез ЦСМП.
 • Уведомява незабавно представляващите спртните клубове, които ще участват в състезателния процес, уведомява ръководството на спортния обект и БФХЛ.

 

Раздел VI

Процедура при положителен реултат за COVID-19

 

 1. БФХЛ води непубличен регистър и поддръжа надлеждна документация за всички регистрирани случаи на COVID-19 и развитието им във всички клубове, както за състезателите, треньорите и длъжностните лица, така и за съдиите;
 2. Всички клубове – лицензирани членове на БФХЛ, незабавно уведомяват по телефон Председателя на УС на БФХЛ за установен случай на заразено с COVID-19 лице в ресорния клуб – състезател, треньор или длъжностно лице.
 3. Наличието на заразено с COVID-19 лице, води до незабавно спиране от БФХЛ на състезателния процес.
 4. При установяване на положително тествано и/или заразено с COVID-19 лице (независимо с или без симптоматика), което директно или индиректно участва в състезателния процес, същото се изолира и поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция.
 5. Всички останали контактни лица – състезатели, треньори и други длъжностни лица, подлежат на задължителна карантина за 14 дни с предписание от епидемиолог на РЗИ.
 6. Ако участник в състезателния процес – състезател, треньор, съдия, длъжностно лице е поставен под карантина от РЗИ, като контактно на болен лице, останалите участници в състезателния процес не подлежат на карантиниране и състезателният процес не се прекъсва (важи до промяна на указанията на Министерство на здравеопазването).
 7. Провеждането на PCR-тест не може да отмени карантината. Провеждането на PCR-тест се провежда след изтичане на 14-дневния срок на карантината.
 8. Състезателният процес се възобновява при представен отрицателен резултат от PCR-тест на заразеното лице и контактните лицa – спортисти, треньори и/или съдии, проведен след 14 дневния срок на карантината.

 

Допълнителни разпоредби:

 1. Настоящите правила са валидни до тяхната отмяна, при отмяна на  епидемиологичната обстановка в страната, определена в изрична Заповед на Министъра на младежта и спорта.
 2. Настоящите правила подлежат на промяна, при настъпили такива в епидемиологичната обстановка, определени в изрична Заповед на Министъра на младежта и спорта, като отразените промени ще бъдат предоставени на всички клубни членове, както и ще бъдат публикувани на Интернет и Фейсбук-страниците на БФХЛ.

 

 

Образци на декларации:

Образец 1 Декларация COVID от родители на непълнолетни

Образец 2 Декларация COVID от пълнолетен играч

Образец 3 Декларация COVID от клуб

Образец 4 Декларация COVID лица

отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки/ представители на БФХЛ/ медицински лица/ длъжностни лица

 

 

Вижте също

404416419_795846979011305_2781196791608013468_n

БФХЛ проведе тридневен съдийски семинар с лектор от МФХЛ

БФХЛ проведе тридневен съдийски семинар с лектор от МФХЛ Българската федерация по хокей на лед …