Последни новини
Начало / За нас

За нас

Българска федерация по хокей на лед е сдружение с нестопанска цел. Тя е се ръководи от Председател и Управителен съвет от 5 члена. Управителния съвет се избира от Общото събрание за мандат от 5 години. Върховен орган е Общото събрание, а то е съставено от клубовете членове с право на глас. БФХЛ е член на Международната федерация по хокей на лед от 1960 година до днес.