Последни новини
Начало / Програмни документи

Програмни документи

 

 

БФХЛ Заповед РД10-39 за спортен лиценз БФХЛ лиценз №76

БФХЛ НАРЕДБА 2020-2021

БФХЛ НАРЕДБА 2021-2022

БФХЛ НАРЕДБА 2022-2023

БФХЛ НАРЕДБА 2023-2024

БФХЛ Правила оценка треньори

Протокол от ОС 2020

Протокол от ОС 2022

Протокол от ОС 2023

 

БФХЛ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ХОКЕЙ НА ЛЕД 2019-2024

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФХЛ 2019_2020

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФХЛ 2020_2021

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФХЛ 2022

 

БФХЛ Правилник оценка 1 БФХЛ Правилник оценка 2 БФХЛ Правилник оценка 3 БФХЛ Правилник оценка 4 Протокол от ОС 2023

Протокол от ОС 2022

Протокол от ОС 2020

БФХЛ Правила оценка треньори

БФХЛ НАРЕДБА 2023-2024

БФХЛ НАРЕДБА 2022-2023

БФХЛ НАРЕДБА 2021-2022

БФХЛ НАРЕДБА 2020-2021

 

Образец_12-a БФХЛ 2021 от 21.06.2022

Образец_12-a_БФХЛ 2022 от 20.06.2023

 

 

Проект Хокей VS Хазарт

на Българска федерация хокей на лед е насочен към превенция на
рисково поведение свързано с хазартна зависимост сред младежите на възраст 15 – 29 години
от град София и насърчаването им към социално отговорно поведение и желание за редовна
физическа активност. Постигането на проектната цел ще се осъществи чрез реализиране на
множество информационни кампании, структурирани по атрактивен и достъпен за младежите
начин.

ММС лого
Проектът има за цел да използва информационни методи и материали, които да бъдат
разпространени на ключови за младежите места в София. За насърчаване към спортни
занимания и превенция на хазартната зависимост, ще се организират кампании за свободен
достъп на ледените пързалки в София, като така ще се предостави възможност за мотивация
към физическа активност и спорт.

BHFL

Ще се организират спортни демонстрации през месеците Юли-Септември, 2020 и младежки
турнир по хокей на лед.. Ще бъдат представени и добри примери от успели български
спортисти в ледените дисциплини, които ще насърчат посетителите към информираност и
отговорност. Като цяло проектът ще обхване много голям брой младежи и ще популяризира
приоритетите и целите на Програмата сред още много други заинтересовани страни
За допълнително информация следете страницата ни във Фейсбук.

Проект "Хокей Vs Хазарт“ (Проект НПИМД-Н2-Т1-036) на Сдружение „Българска
федерация по хокей на лед“ с вх. № 09-00-1927/16.03.2020г, Направление 2, договор : 25-
00-46/25.06.2020 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта
и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от
Закона за хазарта за 2020 г.

Проект „Подобри себе си!“

Здравейте приятели,

Искаме да Ви поканим на първото информационно и публично събитие по проект „Подобри себе си!“.

66844089_2600488989969557_654417621361360896_n

66769968_2600489726636150_5394632370072584192_o

Дейността ще включва различни възможности за информационни беседи, както и разговори свързани с целите на проекта, осъществяваните дейности, както и стъпките за развитие на младежката сфера. Информационната кампания ще бъде свързана с разпространение на материали, както и участие на младежи. Ще бъдат демонстрирани различни дейности и методи за практикуване на спорт на открито като средство за превентиране на различни видове зависимости, негативни тенденции и насърчаване на социално отговорно поведение.

67479446_2600489379969518_5695514869474787328_o

Дейностите ще са проведат в парк „Славия“ (градинката пред VI РПУ) на 28.07.2019 г. от 11 часа в района около пързалката и ще са отворени за всички!

Проект „Подобри себе си“ на Сдружение „Българска федерация по хокей на лед“ е с вх. № 09-00-1970/15.03.2019 г, НПИМД № 041-Н3/2019 и договор : 25-00-26/06.06.2019 г и се финансира от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 г към Министерството на младежта и спорта.

67160623_2600489246636198_6765981089421852672_o

За допълнителна информация следете страницата на Българска федерация хокей на лед, както и страницата на събитието.

Основните цели на проекта са :

1. Изграждане на знания и умения за рисковите фактори, водещи до зависимост и начините за превенция, чрез създаване на екип от мултиплаери, базиращо се на неформалното образование;
2. Повишаване на информираността и грамотността по отношение на рисковото поведение сред широката младежка общност в София и Ботевград, чрез реализиране на поредица от информационни кампании;
3. Създаване на условия за социално отговорно поведение на младежите, чрез илюстриране на различни алтернативи и демонстрации за практикуване на спорт в свободното време;
4. Повишаване на младежката инициативност за физически активен начин на живот и изграждане на здравословни навици.

67117755_2600489646636158_8699667377165434880_o

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на приоритетите на Програмата за насърчаване на здравословното поведение, чрез практикуване на дейности на открито, и повишаване на социално отговорното поведение.

66771585_2600489509969505_6251942399661047808_o

Поздрави,

Екипът

 

Проект „Подобри себе си!“
Дейностите на проекта са насочени към:
Проектът Подобри себе си! на Българска федерация хокей на лед е насочен към превенция на
рисково поведение сред младежите на възраст 15 – 29 години от град София и Ботевград и
насърчаването им към социално отговорно поведение и желание за редовна физическа
активност. Постигането на проектната цел ще се осъществи чрез реализиране на
информационни кампании, структурирани по атрактивен и достъпен за младежите начин. В
подкрепа на това ще се създадат голям брой разнообразни информационни материали, които
ще бъдат разпространени на ключови за младежите места в посочените места. За насърчаване
към спортни занимания и превенция на агресията, ще се организират кампании на ледените
пързалки в София и Ботевград, като така ще се предостави възможност за мотивация към
физическа активност и спорт. Ще се организират спортни демонстрации по хокей на лед, така
и по ролер хокей. Ще бъдат представени и добри примери от успели български спортисти в
ледените дисциплини, които ще насърчат посетителите към информираност и отговорност.
Като цяло проектът ще обхване много голям брой младежи и ще популяризира приоритетите и
целите на Програмата сред още много други заинтересовани страни. Проектът има много
висок потенциал за постижения и измерими резултати.

До този момент успешно бяха реализирани следните дейности:
1. Дискусии с млади състезатели, младежи, треньори и експерти от средата на БФХЛ
относно :
Целта на дейността е :
– Да се привлекат младежки работници и експерти от контекста на БФХЛ
– Да се обсъдят нови методи и тенденции свързани с работата с младежи
– Да се набележат фактори, които са свързани с негативните тенденции
– Проблеми по отношение на физическото състояние на младежите
– Нов план и стратегия за работа с малдите
Дейността ще включва участието на младежи, младежки експерти и младежки работници,
които да подобрят и надградят своите компетенции и умения за достигане и работа с целевата
група. Уменията на присъстващите ще се надградят в посока:
– По-добро разбиране на проблемите на целевата група
– Подобрени компетенции за осъзнаване на нуждите
– Специфика на работата с младежи в изолация и в рискова среда
– Особености на различните видове зависимости (алкохол, наркотици, хазарт,
опиати, стероиди и др.)
– Специфика на негативните тенденции и връзката им с физическото състяоение
на младежите
– Подобрени умения за използването на активния начин на живот, спорта и
спортните дейности като превенция и средство за оказване на подкрепа
– Нуждата от функционална връзка между спорт, физическа дейност, общуване и
социални умения, за противодействие на негативните фактори
– Ролята на институции (ММС и Програмата) за подкрепа на експерти за работа с
младежи

2. Информационни кампании и демонстрации в София

Освен разпространението на информационни материали за участниците в кампанията ще
имат възможност и да се консултират с експерти във връзка с рисковете от зависимости,
изграждане на социално отговорно поведение и спортът като алтернатива.
Основна роля за кампаниите ще имат обучените мултиплаери, облечени с брандирани
тениски, които ще привличат младежи, ще раздават информационни материали и ще
провеждат спортни демонстрации, викторини, физически занимания и др. По-голямата част от
мултиплаерите ще са динамични и ще обикалят района на пункта, като ще привличат други
младежи да посетят пункта и да се включат в спортните занимания.

Информационната кампания предвижда:
 Да се проведат информационни дейности, на които да се разпространяват предварително
подготвени информационни материали за видовете зависимости, , рискови фактори,
рискови възрасти, опасности, поведенчески модели;
 Атрактивни демонстрация на спортни дейности и ползите от тях

Освен, че ще запознаят младежите с ползите от спорта при справяне с различни зависимости и
превентирането на употребата на алкохол и наркотици, те ще им помогнат да се интегрират в
спортните занимания. По време на отворените тренировки, ще се видят неформални
разговори и ролеви игри със спортни елементи за справяне с агресията и как тя би следвало да
остане в залата, а не да се пренася в ежедневието.
Екипировката, използвана за реализирането на информационната кампания и демонстрациите
ще се използва и при реализирането на тази дейност. В залата ще бъдат поставени рекламни
банери.

72109374_2603743759853827_7648914627610279936_n 72220451_513046046152196_8300921634152251392_n 72284612_481942472532095_223881973532196864_n 72316676_528785211027199_3244559866110410752_n 72397604_926397054397449_3479488134750666752_n 72408999_521852505042162_8651703969837481984_n 72464746_683029682218979_8080663874283503616_n 72600030_2444054932585057_6704404980817723392_n 72610644_764040670714679_6810377672439365632_n 72962900_468755813730617_1120869705570058240_n 73024293_1150095878520932_2640682082698788864_n

Програмата „Hockey day – Bulgarian way“

22752098_10156380050439749_2072036204_n

Първото събитие от Програмата „Hockey day – Bulgarian way“ за развитие на детския хокей на лед на Българската федерация премина повече от успешно. В съботния ден на пързалка Славия се включиха повече от 90 деца на възраст от 5 до 9 г. от клубовете Левски, Славия, ЦСКА, Балкан (Ботевград), НСА, Айсберг, Левски София и Ирбис Скейт. Те тренираха заедно по системата „Station practice“ (тренировка по станции) под контрола на всички треньори, след това децата играха турнир по „Крос айс“. Също така състезатели от четири клуба на възраст до 16 г. изиграха демонстративен мач. БФХЛ бе уговорила международна среща в унисон на паузите в първенствата на държавите членки на IIHF със сборен отбор от Румъния, но по независещи от нас причини не успяха да дойдат в София. Следващите събития по Програмата ще са в Ботевград, Варна, Кранево и София.
Цялото събитие се предаваше пряко в youtube канала на Българската федерация.

 

 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД и МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СТАРТИРАТ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ КАТО ХАЗАРТ, НАРКОТИЦИ, АЛКОХОЛ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ.

20258363_1626788037339662_5055481160495961412_n

Целите на проекта „Подай пас, не фас“, са :

– да насърчим младежите да открият красотата на активния начин на живот и да отхвърлят зависимостите.

– да им помогнем да направят отговорни избори и да изградят устойчив характер и психика.

– да им покажем, че спорта хокей на лед и ин лайн хокей са средство за укрепване на физическото и емоционалното състояние.

Освен забавление, ползата, която всеки участник в кампанията би могъл да извлече, е, възможността, да бъде приет в света на хокея. Среда, която изисква отдаденост, здрав характер, ценности, отборен дух, стремеж към израстване. Нещата, които наистина променят човека.

 

Проект  “iihf equipment support domestic development plan”

Българската федерация по хокей на лед се бори за развитието на спорта по всякакъв начин. Екипът на Председателя Мартин Миланов не се оставя само на Държавната помощ, а работи упорито с международни организации и печели редица проекти.

мартин миланов

Един от тях е “iihf equipment support domestic development plan”, който включва 25 комплекта екипировка за деца и 130 броя стикове.  БФХЛ раздаде част от тях безвъзмездно на новооткрития и скорошен член на федерацията Балкан Ботевград, на церемония след празничния турнир по случай 3-ти март в зимния дворец на спорта.

 

 

 

Международен проект „domestic ice hockey development camp“
В него ще вземат участие повече от 50 деца разделени в две групи, от клубовете Славия, НСА, ИРБИС-СКЕЙТ, Левски София и Вардар от Скопие. За първи път имаме и участник от Финландия. Лагера е обвързан и с треньорски семинар с ниво LTP 1, който е воден от специалист от Международната федерация Йохан Боли.

19665161_1601817396503393_5355010159300951891_n